Waarom investeren in vastgoed of vastgoedaandelen?

De Belgische vastgoedmarkt blijft stabiel omdat die op stevige fundamenten gebouwd is.  Een vastgoedbubbel zoals in de USA of Spanje is uitgesloten. Op korte termijn zijn er wel fluctuaties in de prijzen en opbrengsten mogelijk maar op lange termijn is het een zeker en veilig beleggingsinstrument. Er zijn voor 90% factoren waardoor het vastgoed blijft stijgen in de driehoek Antwerpen-Brussel-Leuven en er zijn maar voor 10% factoren waardoor het vastgoed kan stabiliseren of licht dalen.  Dit is op korte termijn bekeken.  Op lange termijn is investeren in vastgoed altijd top (minimum 15 jaar).

Hoe kan ik hier meer informatie over krijgen?

Schrijf u nu in voor één van onze GRATIS seminaries.  De diverse projecten en mogelijkheden worden hier voorgesteld, alsook de belangrijkste fiscale voordelen.  Of u kunt eveneens een vrijblijvende persoonlijke afspraak maken.

Waarvoor worden de fondsen aangewend?

  • 80% investeren in appartementen en woningbouw
  • 20% in andere vastgoed gerelateerde projecten
  • investeren op lange termijn door aandelen in nieuwbouwverhuurprojecten die later zullen worden verkocht aan bv. pensioenfondsen.

Wat zijn de belangrijkste fiscale aspecten/voordelen?

  • Winsten die voortkomen uit meerwaarde op aandelen uit de verkoop van onderliggende investeringen, kunnen met beperkte belastingen uitgekeerd worden.
  • Bij ontbinding na maximum 12 jaar (einddatum is 26/11/2022), vereffeningskosten op de uitgekeerde winsten.
  • Geen jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen.
  • Notionele intrestaftrek mogelijk indien uw eigen fiscale situatie dit toelaat.

Is er een controleorgaan?

Ja, een externe auditor oefent controle uit op de jaarrekeningen en heeft meldingsplicht aan CBFA (commissie voor bank-, financie- en assuranciewezen).

Wat is de samenstelling?

Er moeten minimum zes vennoten zijn, geen van deze vennoten mag controle hebben over de Privak. Eén actieve vennoot is hoofdelijk aansprakelijk.  De anderen zijn stille vennoten en dragen geen aansprakelijkheid, wat maakt dat het enige risico het geïnvesteerde bedrag is.

Wie is AAA realestate?

AAA realestate is een Private Privak die investeert in succesvolle projectontwikkelingsvennootschappen, appartementen en woningbouw, en andere vastgoedgerelateerde projecten.

Wat is een Private Privak?

Een “Privak” (Private Equity Bevak) is een niet-beursgenoteerd beleggingsinstrument dat particuliere beleggers een passend kader wil bieden om in niet-beursgenoteerde vennootschappen en groeibedrijven te beleggen.  De Bevak in de naam staat voor beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht.