Is er een controleorgaan?

Ja, een externe auditor oefent controle uit op de jaarrekeningen en heeft meldingsplicht aan CBFA (commissie voor bank-, financie- en assuranciewezen).