Wat zijn de belangrijkste fiscale aspecten/voordelen?

  • Winsten die voortkomen uit meerwaarde op aandelen uit de verkoop van onderliggende investeringen, kunnen met beperkte belastingen uitgekeerd worden.
  • Bij ontbinding na maximum 12 jaar (einddatum is 26/11/2022), vereffeningskosten op de uitgekeerde winsten.
  • Geen jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen.
  • Notionele intrestaftrek mogelijk indien uw eigen fiscale situatie dit toelaat.