Beoogd rendement

Beoogd rendement

Het doel is te streven naar een jaarlijks dividend van 7 %.*

*De Investering in AAA realestate betreft geen gegarandeerd product en er is geen vorm van kapitaalbescherming verbonden aan de investering. De schatting van 7% is gebaseerd op vroegere projecten en vormt bijgevolg geen garantie voor toekomstige resultaten.