Wat is een privak?

Wat is een privak?

Een Private Privak is een beleggingsinstrument dat gebonden is aan zeer strenge juridische regels die op hun beurt weer een aantal zeer interessante voordelen met zich mee brengen.

De belangrijkste basisprincipes op een rijtje:

 • Het is een niet beursgenoteerd beleggingsinstrument: Private Equity Bevak (waarin bevak staat voor beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht)
 • Het moet beperkt zijn in de tijd (maximaal 12 jaar), einddatum is 26/11/2022
 • De Private Privak mag enkel investeren in niet-beurs genoteerde ondernemingen en groeibedrijven
 • Er moeten minimum 6 vennoten zijn. AAA Real Estate is opgericht met 7, maar geen van deze vennoten mag controle hebben over de privak
 • 1 actieve vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. Bij AAA Real Estate is dit Managco. De anderen zijn stille vennoten en dragen geen aansprakelijkheid, wat maakt dat het enige risico het geïnvesteerde bedrag is
 • AAA Real Estate is als Private Privak ingeschreven bij de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD)
 • Een externe auditor (commissaris Beckers Loenders en C° bvba) oefent controle uit op jaarrekeningen en heeft meldingsplicht aan CBFA (commissie voor bank, financie –en assuranciewezen)

De belangrijkste fiscale aspecten/voordelen:

 • Jaarlijks uitgekeerd dividend: geen RV bij winsten die voortkomen uit meerwaarde op aandelen uit de verkoop van onderliggende investeringen.
 • Bij ontbinding van AAA Real Estate, na maximum 12 jaar (einddatum is 26/11/2022), vereffeningskosten op de uitgekeerde winsten.
 • Geen jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen.
 • Notionele intrestafrek mogelijk indien uw eigen fiscale situatie dit toelaat.